โรคสมองเสื่อม (Dementia)

Last updated: 2018-09-10  |  984 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคสมองเสื่อม (Dementia)

โรคสมองเสื่อม (Dementia)

โรคสมองเสื่อมเป็นคำที่เรียกกลุ่มอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลงหลายๆด้าน คนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ป่วยมีความบกพร่องเฉพาะความจำเท่านั้น แต่จริงแล้ว ยังมีปัญหาในการใช้ความคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ จนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในด้านการงาน การเข้าสังคม และชีวิตส่วนตัว โดยขณะที่แพทย์ประเมินผู้ป่วยว่ามีสมองเสื่อมหรือไม่ ผู้ป่วยต้องไม่มีอาการสับสนอย่าง ฉับพลันหรือมีระดับการรู้สึกตัวบกพร่อง


โรคสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทุกเพศ พบว่าทั่วไปแล้วคนที่อายุเกิน 65 ปี พบ 6 - 8% และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้น โดยพบสูงถึง 30% ในผู้ที่อายุ 85 ปี

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมได้แก่
-อายุมาก
-ประวัติครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อม
-ดื่มสุราเรื้อรัง
-ใช้ยาเสพติด
-มีประวัติโรคซึมเศร้า
-มีโรคปัญญาอ่อน
-ได้รับอันตรายทางสมองเช่น เลือดคั่งในสมอง (ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง)
-มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่
-ประวัติเคยมีภาวะสับสนฉับพลัน
-เคยสัมผัสโลหะหนักบางชนิดเรื้อรังเป็นเวลานานเช่น สารตะกั่ว สารหนู
-มีโรคทางระบบประสาทเช่น โรคพาร์กินสัน
-ติดเชื้อเอชไอวี

เซอร์นิตินชุดโรคสมองเสื่อม (Dementia) และการรับประทานเซอร์นิติน (cernitin)อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบำบัดโรค
-รอยัล ไวต้า (Royal Vita) ราคาจำหน่าย 2,000 บาท
-สีชมพู เซอร์นิทรอมบ์ (cernitromb) ราคาจำหน่าย 2,000 บาท
-สีเขียว pollytab ราคาจำหน่าย 1,500 บาท
-สีม่วง Cervital ราคาจำหน่าย 2,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 7,500 บาท

*ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกโปรดติดต่อเรา ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ID LINE : @cernitinsthai (มี @ ด้วยนะค่ะ)
สายด่วนโทร 098-845-5911

Powered by MakeWebEasy.com